• 13 grudnia 2008 - Plac Zamkowy w Warszawie
    13 grudnia 2008 - Plac Zamkowy w Warszawie

REKRUTACJA

Wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi naszej grupy, będącej elementem szerszego projektu edukacyjnego, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z dowódcą grupy, Michałem Kępińskim ( zakładka "Kontakt" ).

Podkreślamy, że nasza działalność ma charakter wyłącznie edukacyjno-historyczny i jest całkowicie apolityczna. Naszym celem jest przybliżanie i przypominanie ważnych wydarzeń z historii Narodu Polskiego.

Podstawowym warunkiem uczestniczenia w grupie jest znajomość historii Polski , podstawowa znajomość musztry wojskowej oraz samodyscyplina.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie umundurowania i wyposażenia milicyjnego lub pojazdów resortowych z epoki.
Uczestnictwo w grupie zapewnia udział w wielu projektach typu rekonstrukcje , inscenizacje historyczne oraz produkcje filmowe a także spotkania towarzyskie i "manewry" w ramach szkoleń do nadchodzących imprez.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju nie posiadamy broni palnej , jeżeli zachodzi potrzeba użycia jej do inscenizacji, wypożyczamy ją od firm zawodowo zajmujących się tą działalnością i posiadających koncesję.

Członkiem grupy może być mieszkaniec dowolnego miasta w Polsce , meldunek warszawski nie jest wymagany, jednak osoba taka musi być dyspozycyjna i brać czynny udział w działalności grupy.

W naszej grupie ze względu na "zmilitaryzowany" charakter, obowiązuje ścisła hierarchia i dyscyplina. Wszelkie przejawy jej łamania wiążą się z automatycznym wykreśleniem.

Wydarzenia które odtwarzamy w ramach inscenizacji, mają bardzo kontrowersyjny charakter, w związku z czym, z uwagi na różny odbiór społeczny, wymagamy od kandydatów szczególnego zachowania.

Weryfikacja jest bardzo rygorystyczna i nie przepuści nikogo, komu się wydaje że jest to okazja do "pomachania pałą" i wzięcia udziału w fajnej zabawie.

Zbyt wiele bólu i cierpień przeżyło społeczeństwo polskie ze strony formacji przez nas odtwarzanych, aby można było sobie pozwolić na lekkie traktowanie tego tematu.

Każdy kto naruszy tą bardzo cienką granicę, zostanie wykluczony definitywnie z naszej grupy.

Dowódca GRH Milicji Obywatelskiej i ZOMO
por. Michał Kępiński
 
Dodaj link do:www.dodajdo.com