• M.Dziemieszkiewicz \
    M.Dziemieszkiewicz \

Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać

Zaczęliśmy nasz udział w filmie o Roju czyli st.sierżancie Mieczysławie Dziemieszkiewiczu.
Zdjęcia odbywały się przez 3 dni w Sierpcu w skansenie i na dworcu kolejowym który na potrzeby filmowe grał jednocześnie siedzibę Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego do połowy budynku a w drugiej połowie był dworcem kolejowym w Ciechanowie.
My odtwarzamy role milicjantów w latach 1945-1951.
Zdjęcia maja trwać do maja b.r. Do tego celu uszyliśmy dwa komplety mundurów MO odpowiednich do lat w których mają miejsce prawdziwe wydarzenia.
Poniżej krótki życiorys Roja , postaci mimo upływu 58 lat nadal bardzo kontrowersyjnej:

Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. "Rój" (ur. 25 stycznia 1925 w Zagrobach w powiecie łomżyńskim, zg. 13/14 kwietnia 1951 w Szyszkach w powiecie pułtuskim) - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działacz polskiego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu.
Syn Adama i Stefanii z d. Świerdzewskiej. W 1939 ukończył szkołę powszechną w Różanie. W czasie okupacji uczęszczał na kursy tajnego nauczania w Makowie Mazowieckim, pracując jednocześnie w niemieckim przedsiębiorstwie przewozowym. Wiosną 1945 został wcielony do 1. zapasowego pułku piechoty LWP w Warszawie, skąd zbiegł na teren powiatu ciechanowskiego, po czym wstąpił do oddziału NSZ-NZW ppor. Mariana Kraśniewskiego "Burzy", przybierając pseudonim "Rój". Początkowo był łącznikiem między Komendą Okręgu a Komendą Powiatu. W 1948 został awansowany do stopnia starszego sierżanta. Na polecenie dowódcy kompanii Mariana Koźniewskiego "Waltera", wobec masowych aresztowań dokonywanych przez UB w Ciechanowie, stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, którego został dowódcą. Jako dowódca patrolu PAS dowodził wieloma akcjami przeciw komunistom, siłom bezpieczeństwa oraz ich agenturze. Do śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza przyczyniła się kobieta, którą kochał. UB przetrzymujące jej rodziców, szantażem zmusiło ją do wydania "Roja”. Żołnierz zginął,w trakcie próby przedarcia się z podwładnym Bronisławem Gniazdowskim ps. "Mazur" przez obławę 270 żołnierzy z I Brygady KBW i nieustalonej liczby funkcjonariuszy UBP i MO. 8 sierpnia 1945 r. Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój" został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie został odznaczony w dniu 13 października 2007 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.


jak trzeba odegrać sowieckiego żołnierza to też nie problem

jak trzeba odegrać sowieckiego żołnierza to też nie problem

za nami Marcin Troński , filmowy kapitan UB Nasierowski

za nami Marcin Troński , filmowy kapitan UB Nasierowski

a jak trzeba być w KBW to też dajemy radę...

a jak trzeba być w KBW to też dajemy radę...

 
Dodaj link do:www.dodajdo.com