Stan Wojenny w Pułtusku

Na zaproszenie władz Pułtuska w dniu 14 grudnia 2011 w sile 15 funkcjonariuszy ZOMO i zołnierzy LWP oraz Nysy i Gaza 69 udaliśmy sie na miejsce w celu przeprowadzenia wizyt edukacyjnych w pułtuskich szkołach oraz inscenizacji na jednej z ulic miasta. Należy podkreślić fantastyczne przygotowanie się młodzieży szkolnej i nauczycieli do tego wydarzenia. Poniżej relacje filmowe: 
Dodaj link do:www.dodajdo.com