Wyszków 2009

W dniu 2 czerwca 2009 na zaproszenie Domu Kultury w Wyszkowie zaprezentowaliśmy młodzieży szkolnej pojazdy i umundurowanych funkcjonariuszy ZOMO i MO.
Była to jedna z wielu imprez w regionie związana z przypadającą na obecny rok 20 rocznicą upadku komunizmu w Polsce.

 
Dodaj link do:www.dodajdo.com